Liên Hệ

Liên hệ

  • 242 Nguyễn Thượng Hiền - F.4 - Q.3
  • giaycaothanhtu@gmail.com
  • 0919 27 27 40

Thời gian bán hàng: Từ Thứ 2 đến Thứ CN - Từ 8giờ Sáng đến 22giờ

Form Liên hệ

Hãy điền đầy đủ thông tin gửi cho chúng tôi hoặc Liên hệ Hotline

Tìm Giày THANH TÚ Google Maps

Các đường dẫn đến chi nhánh Chúng tôi